STEAMJET

STEAMJET je kompaktní, parní autokláv třídy B, který definuje novou kategorii ve své oblasti. Díky rychlosti a jednoduchosti sterilizace lékařských a dentálních nástrojů, je toto zařízení unikátní na trhu.

MICROJET

Microjet je nejrychlejší autokláv na světě. Osobní, mikrovlnný autokláv využitelný pro sterilizaci kapalných médií. Celková doba zpracování média se počítá pouze v minutách. Tepelná energie, potřebná pro sterilizaci je v autoklávu Microjet dodávána přímo do média. Zdrojem energie jsou mikrovlny, tudíž k ohřevu dochází okamžitě a rovnoměrně v celém objemu kapaliny.