Chat with us, powered by LiveChat


 Microjet Steamjet

 Odesláním reklamačního formuláře zákazník souhlasí se zpracováváním osobních údajů pro účely realizace reklamačního řízení. Zákazník poskytuje osobní údaje dobrovolně. Správcem údajů je Enbio Group AG se sídlem v Baaru. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů (t. j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ve znění pozdějších předpisů zm.) takovým způsobem, aby byl přístup třetích osob k údajům znemožněn. Zákazník má právo nahlížet, opravovat a požadovat odstranění nebo aktualizaci svých osobních údajů.*

 Souhlasím se zásadami ochrany soukromí Enbio Group AG se sídlem v Baaru a obchodními podmínkami e-shopu. Souhlasím, aby mě kontaktoval představitel Enbio Group AG se sídlem v Baaru s využitím kontaktních údajů, které jsem uvedl ve formuláři.*