Chat with us, powered by LiveChat

 Enbio S Enbio PRO

 Odesláním reklamačního formuláře zákazník souhlasí se zpracováváním osobních údajů pro účely realizace reklamačního řízení. Zákazník poskytuje osobní údaje dobrovolně. Správcem údajů je Enbio Group AG se sídlem v Baaru. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů (t. j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ve znění pozdějších předpisů zm.) takovým způsobem, aby byl přístup třetích osob k údajům znemožněn. Zákazník má právo nahlížet, opravovat a požadovat odstranění nebo aktualizaci svých osobních údajů.*

 Souhlasím se zásadami ochrany soukromí Enbio Group AG se sídlem v Baaru a obchodními podmínkami e-shopu. Souhlasím, aby mě kontaktoval představitel Enbio Group AG se sídlem v Baaru s využitím kontaktních údajů, které jsem uvedl ve formuláři.*