Chat with us, powered by LiveChat

dentysci fb

 

V minulém týdnu se společnost Enbio Technology zúčastnila III. Mazovského stomatologického setkání v Serocku u Varšavy. Tato akce se uskutečnila na malebném místě u řeky Narew. Zúčastnilo se jej zhruba 600 lékařů a 50 vystavovatelů prezentujících zdravotnickou techniku.

Posluchači se zúčastnili zajímavých přednášek a workshopů, mezi jinými endodontických a chirurgických. Náš stánek se těšil velkému zájmu. Stomatologové si s nadšením prohlíželi autokláv – Steamjet, a pokládali dotazy týkající se sterilizace. Hlavní zájem stomatologů byl soustředěn na živostnost stomatologických koncovek. Krátký proces sterilizace ve Steamjetu značně prodlužuje možnost jejich použití.

Toto setkání bylo nepochybně přínosné z pohledu získání zajímavých znalostí o nejnovějších řešeních ze světa medicíny, a také z pohledu navázání nových kontaktů. V přestávkách mezi přednáškami a workshopy si bylo možné s přednášejícími a kolegy z oboru vyměnit postřehy na téma současné stomatologie.

 

dnetysci  dentysci3  dentysci2