POLITYKA PRYWATNOŚI I POLITYKA COOKIES

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA

 1. https://www.enbio-group.com/shop/ automatiniu būdu nekaupia jokios informacijos, o ypač asmens duomenų, išskyrus informaciją esančią failuose slapukuose.

 2. Asmens duomenų gaunamų per internetinę parduotuvę Administratoriumi yra įmonė Enbio Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, turinti būstinę Szkolna g. 24, 81-198 Suchy Dwór, toliau – „Administratoriusˮ arba Pardavėjas, tuo pat metu esantis Internetinės parduotuvės tiekėju.

 1. Pardavėjo ir Pirkėjo asmens duomenys apdorojami vadovaujantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. asmens duomenų apsaugos įstatymu (1997 m. O. L., nr. 133, 883 p. su pakeitimais) bei 2002 m. liepos 18 d. įstatymu dėl paslaugų teikiamų elektroniniu keliu (2002 m. O. L. nr. 144, 1204 p. su pakeitimais).

 1. Administratorius siekiant apsaugoti asmenų, apie kurių duomenis kalbama, interesus ypač stengiasi, užtikrina, kad jo kaupiami duomenys būtų apdorojami ir saugomi vadovaujantis įstatymais, ne ilgiau, negu tai būtina pasiekti apdorojimo tikslams. Administratorius galutiniame Vartotojo įrenginyje patalpina failus slapukus bei turi prieigą prie jų.

DUOMENŲ KAUPIMO IR APDOROJIMO TIKSLAS IR APIMTIS BEI DOMENŲ GAVĖJAS

 1. Pagrindas apdoroti asmens duomenis yra būtinybė įgyvendinti sutartį. Kiekvieną kartą tikslas, apimtis bei Administratoriaus apdorojamų duomenų gavėjai yra dėl Pirkėjo atliekamų veiksmų Internetinėje parduotuvėje. Siekiant apdoroti duomenis dėl rinkodaros veiklos yra būtinas ankstesnis Pirkėjo sutikimas.

 1. Galimi Administratoriaus kaupiamų Pirkėjų asmenų duomenų tikslai:

 • Pardavimo sutarties sudarymas ir įgyvendinimas;

 • veiksmų susijusių su tiesiogine Administratoriaus Produktų rinkodara įgyvendinimas.

 1. Administratorius kaupia ir gali apdoroti šiuos Pirkėjo asmens duomenis:
 • vardas ir pavardė
 • elektroninio pašto adresas
 • kontaktinio telefono numeris
 • pristatymo adresas bei gyvenamosios vietos adresas, veiklos vykdymo adresas ir būstinės adresas, jeigu yra kitas, nei pristatymo adresas.

Aukščiau nurodytos informacijos pateikimas yra geranoriškas, tačiau būtinas siekiant sudaryti ir įgyvendinti Pardavimo sutartį. Asmens duomenų nenurodymas neleidžia sudaryti šios sutarties.

 1. Galimais Pirkėjo asmens duomenų gavėjais Internetinėje parduotuvėje yra kurjerių įmonės ar kitos įmonės tarpininkaujančios pristatant įsigytas prekes, mokėjimo operatoriai (kai pasirenkama ši mokėjimo forma) bei prekės pirkimą kredituojančios įmonės (kai perkama išsimokėtinai).

 2. Administratorius pasilieka sau teisę atskleisti pasirinktą informaciją apie Vartotoją, kuris naudojasi tinklalapiu, atitinkamiems organams arba tretiesiems asmenims, kurie remiantis atitinkamu teisiniu pagrindu pagal galiojančius teisės aktus gali tokios informacijos reikalauti. Išskyrus aukščiau išvardintus atvejus informacija apie Vartotoją negali būti atskleista jokiam trečiajam asmeniui be Vartotojo sutikimo.

PRIEIGOS PRIE ASMENS DUOMENŲ KONTROLĖ BEI TIKRINIMAS

 1. Pirkėjas turi teisė peržiūrėti savo asmens duomenis bei kontroliuoti pataisyti, papildyti, atnaujinti bei reikalauti nustoti juos apdoroti. Šios teisės įgyvendinimui pašome susisiekti el. pašto adresu info@enbiogroup.eu

 2. Sutikimas apdoroti asmens duomenis rinkodaros tikslams tiesiogiai gali būti atšauktas bet kuriuo metu.

FAILAI SLAPUKAI

 1. Failai slapukai (vad. „slapukai”) yra informaciniai duomenys, o ypač tekstiniai failai, kurie yra saugomi galutiniame Vartotojo įrenginyje https://www.enbio-group.com/shop/ ir yra skirti naudotis internetiniu puslapiu https://www.enbio-group.com/shop/. Tikslią informaciją apie failus slapukus bei jų sukūrimo istoriją galima surasti: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Detalės tam tikromis naršyklėmis besinaudojantiems vartotojams, tame tarpe:

Internetinės naršyklės nustatymai susiję su failais slapukais yra esminiai dėl sutikimo Internetinei parduotuvei naudotis failais slapukais. Sutikimas gali būti išreiškiamas per tam tikrus internetinės naršyklės nustatymus. Kai Pirkėjas tokio sutikimo neišreiškia, tuomet reikia atitinkamai nustatyti internetinės naršyklės nustatymus failų slapukų apimtyje.

 1. Tinklalapio www.enbiogroup.eu failai slapukai naudojami šiems tikslams:

 • siekiant pritaikyti internetinių puslapių turinį Vartotojo poreikiams bei optimizuoti internetinių puslapių naudojimą; ypač šie failai padeda atpažinti tinklalapio Vartotojo įrenginį ir atitinkamai rodyti internetinį puslapį pritaikytą jo individualiems poreikiams,

 • siekiant kurti statistikas, kurios padeda suprasti, kokiu būdu tinklalapio Vartotojais naudojasi internetiniais puslapiais, o tai padeda pagerinti jų struktūrą ir turinį,

 • palaikyti internetinio puslapio vartotojo sesiją (prisijungus), kurios dėka Vartotojas neturi kiekviename kitame skirtuke pakartotinai įrašinėti prisijungimo vardo ir slaptažodžio,

 • siekiant vartotojams teikti reklamines medžiagas pritaikytas jų susidomėjimui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Įmonė Enbio Technology Sp.z o.o. informuoja, kad šiame internetiniame puslapyje pateikti duomenys nesudaro jokio siejančio pasiūlymo konkretiems produktams, teikiamoms passaugoms tinklalapio vartotojams, klientams ir Enbio partneriams bei pateikti vien tik informaciniams tikslams.

  2. Įmonė Enbio Technology Sp.z o.o. laikinai vykdo informacijos pateiktos internetiniame puslapyje atnaujinimą, nėra atsakinga už pateiktų duomenų kompleksiškumą bei aktualumą, o ypač informaciją apie produktus. Visa rizika susijusi su pateiktos informacijos panaudojimu pereina šio internetinio puslapio vartotojui.

  3. Įmonė Enbio Technology Sp.z o.o. jokiu būdu nėra atsakinga už bet kokią žalą, kuri yra pateikiamos informacijos panaudojimo rezultatas. Riziką susijusią su šio internetinio puslapio naudojimu patiria vien tik vartotojas. Gaudamas prieigą prie WWW tinklalapio puslapių Vartotojas žino, kad visa elektroniniu paštu bei kitais perdavimo būdais siunčiama informacija per interneto ryšį neturi konfidencialios formos ir ji gali būti prieinama tretiesiems asmenims.