Chat with us, powered by LiveChat

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ONLINE STORE

I. Definities
In de verordeningen gebruikte termen betekenen:
1. Klant – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is en waarvan de bijzondere bepalingen handelingsbekwaamheid verlenen, die bestellingen binnen de Winkel plaatsen;
2. Consument – in overeenstemming met art. 22 [1] van het Burgerlijk Wetboek: een natuurlijke persoon die een rechtshandeling doet met een ondernemer die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
3. Burgerlijk wetboek – de wet van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd);
4. Voorschriften – deze verordeningen waarin de algemene verkoopvoorwaarden en de regels voor het leveren van elektronische diensten als onderdeel van de Enbio online winkel zijn vastgelegd;
5. Online winkel (winkel) – een internetservice die beschikbaar is op www.shop.enbio-group.com, via dewelke de klant met name bestellingen kan plaatsen;
6. Goederen – producten gepresenteerd in de online winkel;
7. Verkoopovereenkomst – een contract voor de verkoop van Goederen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen Enbio en de Klant, gesloten via de website van de Winkel;
8. Wet consumentenrechten – Wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2014, item 827);
9. De wet betreffende de levering van elektronische diensten – de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, post 1204, zoals gewijzigd);
10. Bestelling – Intentieverklaring van de klant, rechtstreeks gericht op het sluiten van de verkoopovereenkomst, met vermelding van met name het type en het aantal van de goederen.

II. Algemene bepalingen
1. Deze voorschriften definiëren de regels voor het gebruik van de online winkel die beschikbaar is op www.shop.enbio-group.com.
2. Dit reglement is de regeling waarnaar wordt verwezen in art. 8 van de wet op de levering van elektronische diensten.
3. De Enbio online winkel, opererend op www.shop.enbio-group.com, wordt gerund door Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, info@enbio-group.com
4. Deze verordeningen specificeren met name:
– regels voor het registreren en gebruiken van een account als onderdeel van een online winkel;
– voorwaarden en regels voor het indienen van bestellingen via e-mail als onderdeel van een online winkel;
– de principes van het sluiten van verkoopovereenkomsten met het gebruik van diensten die worden geleverd als onderdeel van de online winkel.
5. Het gebruik van de online winkel is mogelijk op voorwaarde dat het IT-systeem dat door de klant wordt gebruikt, voldoet aan de volgende minimale technische vereisten: webbrowser ondersteunt Java en html, e-mail (e-mailadres)
6. Om de online winkel te gebruiken, moet de klant toegang krijgen tot een computerstation of terminalapparaat met toegang tot internet.
7. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, behoudt Enbio zich het recht voor om de levering van diensten via de Online Store te beperken tot personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. In dit geval zullen potentiële klanten op de hoogte worden gebracht van het bovenstaande.
8. Klanten hebben op elk gewenst moment toegang tot dit reglement via de link op de startpagina van www.shop.enbio-group.com en downloaden het en drukken het uit.

III. De regels voor het gebruik van de online winkel
1. Registratie als onderdeel van de online winkel is optioneel. De klant kan een bestelling plaatsen zonder zich te registreren bij de winkel, na het lezen van deze voorschriften en het accepteren ervan.
Registratie vindt plaats door het invullen en accepteren van het registratieformulier, beschikbaar op een van de websites van de Store
De voorwaarde voor registratie is om akkoord te gaan met de inhoud van de voorschriften en om persoonlijke gegevens te verstrekken die zijn gemarkeerd als verplicht.
Enbio kan de klant ontnemen het recht om de Online Shop te gebruiken, en kunnen de toegang tot een deel of het geheel van de middelen online winkel te beperken, met onmiddellijke ingang, in het geval van schending door de Klant van het Reglement en in het bijzonder, de Opdrachtgever:
– tijdens registratie in de online winkel verstrekte hij onjuiste, onnauwkeurige of verouderde gegevens, misleidend of in strijd met de rechten van derden;
– een online schending begaan van persoonlijke rechten van derden, in het bijzonder de persoonlijke rechten van andere klanten van de online winkel,
– zich bezighouden met ander gedrag dat door Enbio als niet-consistent wordt beschouwd met de toepasselijke wetgeving of algemene principes van het gebruik van internet of de reputatie van Enbio schaden.
2. Met het oog op de veiligheid van de verzending van berichten en gegevens te waarborgen in verband met de geleverde diensten binnen de sites, Online Store neemt technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd op de ernst van de veiligheid van diensten, met name maatregelen om de verwerving en wijziging door onbevoegde persoonlijke gegevens die via het internet te voorkomen .
3. De klant is met name verplicht om:
– niet-levering en niet-doorsturen van inhoud die wettelijk verboden is, bijvoorbeeld inhoud die geweld bevordert, lasterlijk is of in strijd is met persoonlijke rechten en andere rechten van derden;
– gebruik de online winkel op een manier die de werking ervan niet verstoort, met name door het gebruik van specifieke software of apparaten,
– nalaten om acties te ondernemen zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) als onderdeel van de Online Store,
– de online winkel gebruiken op een manier die niet storend is voor andere klanten en voor Enbio,
– gebruik van alle inhoud die is opgenomen in de Online Store alleen voor persoonlijk gebruik,

IV. De procedure voor het sluiten van de verkoopovereenkomst
1. Met het oog op de overeenkomst van de verkoop te sluiten via de online winkel, ga dan naar de website en selecteer www.shop.enbio-group.com Goederen nemen van technische maatregelen op basis van de klant worden berichten en informatie zijn beschikbaar op de site.
2. De selectie van bestelde goederen door de klant wordt gedaan door ze aan de winkelwagen toe te voegen.
3. Tijdens het plaatsen van de bestelling – totdat de knop bevestigt dat de plaatsing van de bestelling is ingedrukt – heeft de klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en het geselecteerde product te wijzigen. Volg hiertoe de berichten die aan de klant worden getoond en de informatie die beschikbaar is op de website.
4. Nadat de Klant de Online Store heeft voorzien van alle benodigde gegevens, wordt een samenvatting van de geplaatste Bestelling weergegeven. De samenvatting van de geplaatste bestelling bevat onder andere beschrijving van geselecteerde goederen of diensten, totale prijs en alle andere kosten.
5. Om een Bestelling te verzenden, is het noodzakelijk om de inhoud van de Voorschriften te accepteren, persoonlijke gegevens in te voeren die als verplicht zijn gemarkeerd en druk op de knop die de verzending van de Bestelling bevestigt.
6. Informatie over de goederen die op de websites van de winkel worden aangeboden, vormt een aanbod in de zin van art. 66 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzenden van de bestelling door de klant is een intentieverklaring om een verkoopovereenkomst te sluiten met Enbio, in overeenstemming met de voorschriften.
Het contract wordt behandeld als gesloten met het moment van ontvangst van de bestelling van de Klant in het IT-systeem van de Online Store, op voorwaarde dat de Order in overeenstemming is met de Voorschriften.
Na het sluiten van het contract ontvangt de klant een e-mail waarin alle essentiële elementen van de bestelling worden bevestigd.
7. Het verkoopcontract wordt gesloten in het Pools, met de inhoud in overeenstemming met de voorschriften.
8. Klanten hebben op elk gewenst moment toegang tot dit reglement via de link op de startpagina van www.shop.enbio-group.com en downloaden het en drukken het uit.
Consolidatie, beveiliging, toegangscontrole en bevestiging afnemer van de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst, de verkoop van goederen door te sturen naar de klant via e-mail door aan het pakket met de Goederen afdruk bevestiging van bestellingen en specificaties factuur.

V. Levering
1. De levering van de bestelde goederen wordt uitgevoerd door:
– Een koeriersbedrijf
Er is geen mogelijkheid tot een persoonlijk besteld product in onze winkel.
De bezorgkosten zijn: EURO 0.
Eventuele extra kosten van levering worden aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.
2. De leveringstermijn is maximaal 8 werkdagen en telt mee vanaf de datum van de bestelling van de klant.
3. Schade aan het Product veroorzaakt tijdens de levering.
In het geval van consumentenwinkels op afstand draagt onze winkel altijd het risico van onopzettelijke schade of verlies van goederen tijdens het transport. Als de goederen tijdens transport duidelijk worden beschadigd, verzoeken wij u vriendelijk om dit defect aan de leverancier te melden en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. De vertraging bij het indienen van een dergelijke klacht of het instellen van een contact heeft geen gevolgen voor uw wettelijke claims en hun tevredenheid, in het bijzonder voor uw rechten onder wettelijke garantie voor gebreken (punt VIII van het Reglement). Snellere melding van geconstateerde schade tijdens transport is voor ons hulp bij het herstel van onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar.

VI. Prijzen en betaalmethoden
1. Goederenprijzen worden vermeld in euro en omvatten alle componenten, inclusief BTW, douane en alle andere componenten.
2. De klant heeft de mogelijkheid om de prijs te betalen:
– overdracht
– onder rembours
– PayPal
– Klarna

VII. Het recht om zich terug te trekken uit het contract
Het recht om zich terug te trekken uit het contract
U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De deadline voor het intrekken van het contract vervalt na 14 dagen vanaf de datum waarop u in het bezit van het item bent gekomen of waarin een derde partij anders dan de vervoerder en aangegeven door u in het bezit van het item is gekomen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons te informeren (Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, info@enbio-group.com, Telefoon: +49 30 863 20 192 van haar besluit terug te trekken uit deze Overeenkomst door ondubbelzinnige verklaring (bv een brief per post, fax of e-mail). u kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht. u kunt ook in te vullen en het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring elektronisch in te dienen op onze website https://www.enbio-group.com/wp-content/uploads/2019/02/Form_NL.pdf Als u deze optie gebruikt, zullen we communiceren met u een bevestiging van ontvangst van de herroeping op een duurzame drager (bijvoorbeeld, per e-mail).
Om de deadline voor het opzeggen van het contract te behouden, volstaat het om informatie te sturen met betrekking tot de uitoefening van uw recht om de overeenkomst te herroepen vóór de uiterste datum voor opzegging van het contract.
Gevolgen van terugtrekking uit het contract
Als je terug te trekken uit dit contract zullen wij uiterlijk vergoeden aan u allen van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de kosten van de levering van goederen (exclusief bijkomende kosten als gevolg van uw keuze van de levering andere methoden dan de goedkoopste regelmatige levering door ons aangeboden), onmiddellijk en in ieder geval 14 dagen vanaf de datum waarop we zijn geïnformeerd over uw beslissing om het recht uit te trekken van dit contract uit te oefenen. We betalen de betaling terug met dezelfde betaalmethoden die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten in rekening brengen in verband met deze retourzending. We kunnen de teruggave van de betaling weigeren tot de ontvangst van het artikel of totdat een bewijs van de teruggave ervan aan ons is verstrekt, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst voorkomt.
Stuur of stuur ons een product naar: Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de terugtrekking uit dit contract. De deadline is gehaald als u het item vóór de deadline van 14 dagen terugstuurt. U zult de directe kosten van het terugzenden van de artikelen moeten dragen. U bent alleen verantwoordelijk voor het verminderen van de waarde van dingen die voortvloeien uit het gebruik van het op een andere manier dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van dingen vast te stellen.

VIII. Klachten over de goederen
Van toepassing op een klant die een consument is:
We zijn verplicht om goederen zonder gebreken af te leveren. De wettelijke aansprakelijkheidswet voor gebreken in verkochte goederen (garantie op gebreken) is van toepassing in de mate als bepaald in art. 556 en art. 556 [1] -556 [3] en volgend Burgerlijk Wetboek.
Klachten kunnen worden ingediend:
– telefonisch op +49 30 863 20 192
– gebruik van het klachtenformulier beschikbaar op de Store-website
– via e-mail naar het volgende adres: info@enbio-group.com
– of schriftelijk naar het volgende adres: Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen
In het geval van de uitoefening van rechten uit hoofde van de garantie – als we het nodig achten om de klacht te overwegen, bent u verplicht om onze kosten van de defecte goederen naar het postadres hierboven aangegeven. Als, vanwege het type product of de methode van installatie ervan, de levering van de goederen buitengewoon moeilijk zou zijn, moet u deze ons ter beschikking stellen op de plaats waar deze zich bevindt. We verbinden ons ertoe om de klacht onmiddellijk te beantwoorden, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening.
Wij zijn verantwoordelijk voor de garantie als een fysiek gebrek wordt geconstateerd vóór het verstrijken van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen aan u. Als het object van verkoop een gebruikt roerend goed is, is de aansprakelijkheid onder de garantie één jaar vanaf de datum van uitgifte.
In de klacht wordt aanbevolen (1) om informatie te verstrekken over het onderwerp van de klacht, met name het type en de datum van het gebrek; (2) het verzoek om een proces op defecten te verwijderen (vervanging van het product nieuwe, herstelling van goederen, prijsverlaging, terugtrekking uit de overeenkomst – indien het gebrek is belangrijk); en (3) contactgegevens van de klagende partij verstrekken – dit vergemakkelijkt en versnelt het klachtenbehandelingsproces via de Store. De aanbevelingen in de vorige zin zijn alleen in de vorm van niet-bindende richtlijnen en hebben op geen enkele manier invloed op de effectiviteit van ingediende klachten zonder de verstrekking van de aanbevolen informatie.
Geldt voor een klant die niet tegelijkertijd consument is:
De koper die niet nog een consument heeft geen recht op garantie als je niet de goederen op het tijdstip en in de door de dingen van deze soort goedgekeurde wijze te onderzoeken en heeft onmiddellijk de verkoper niet de hoogte gebracht van het defect, en wanneer het defect kwam pas later te steken – zo niet de verkoper onmiddellijk na de ontdekking gemeld. Als het defect niet wordt gemeld, worden de goederen als geaccepteerd beschouwd. Het bovenstaande is niet van toepassing in geval van frauduleuze verzwijging door ons. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het adres van de winkel en elektronisch.

IX. Aanvullende garanties bij de verkoop van goederen in de winkel
Enbio is een producent van goederen die verkrijgbaar zijn in de winkel. Enbio als fabrikant verleent een aanvullende garantie voor goederen, die het is de fabrikant op voorwaarden en voor de periode aangegeven in de garantiekaart die is gekoppeld aan de goederen. De door ons verleende garantie sluit niet uit, beperkt of schorst de rechten van de Klant op grond van de bepalingen van de garantie voor gebreken in het verkochte artikel (Sectie VIII van het Reglement).

X. Klachten met betrekking tot het aanbieden van elektronische diensten
1. Enbio maatregelen nemen om volledig correcte werking van deze Online Store te garanderen, voor zover het gevolg is van de huidige technische kennis en verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn te verwijderen onregelmatigheden door de klanten gemeld.
2. De klant kan ons op de hoogte stellen van onregelmatigheden of onderbrekingen in het functioneren van de website van de Onlinewinkel. Onregelmatigheden met betrekking tot de werking van de winkel moeten elektronisch worden gemeld op het volgende adres: info@enbio-group.com
3. Geef in een klacht met betrekking tot onregelmatigheden met betrekking tot het functioneren van de website van de Onlinewinkel het type en de datum aan waarop de onregelmatigheid zich heeft voorgedaan.
4. Wij verbinden ons ertoe om de klacht onmiddellijk te beantwoorden, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening.

XI. Buitengerechtelijke manieren om klachten en verhaal te behandelen
1. Houd er rekening mee dat er mogelijkheden zijn om buitengerechtelijke manieren te gebruiken om klachten en verhaalsmogelijkheden af te handelen. Gebruik ervan is vrijwillig en kan alleen plaatsvinden als beide partijen in het geschil akkoord zijn.
– De consument kan verzoeken om inleiding van een procedure betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen met betrekking tot de gesloten verkoopovereenkomst met de handelsinspectie, in overeenstemming met art. 36 van de wet van 15 december 2000 betreffende de handelsinspectie (Staatsblad nr. 4, punt 25, zoals gewijzigd).
– De consument kan ook verzoeken om de erkenning van een geschil betreffende verkoopcontracten door een permanente arbitrage rechter, die op het juiste provinciale inspectie van Handel Inspectie gesloten, in overeenstemming met artikel. 37 van de wet van 15 december 2000 betreffende de handelsinspectie (Staatsblad nr. 4, punt 25, zoals gewijzigd).
– De Europese Commissie biedt ook een platform voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers (ODR-platform). Het is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Slotbepalingen
1. De bevoegde rechtbank voor het beslechten van geschillen met consumenten is de rechtbank met territoriale bevoegdheid volgens de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
2. Beslechting van geschillen tussen Enbio en de Klant die geen Consument is, is onderworpen aan een rechtbank die jurisdictie heeft over onze maatschappelijke zetel.