Chat with us, powered by LiveChat

 Enbio S Enbio PRO

 Wysyłając formularz reklamacyjny, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu reklamacyjnego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Administratorem danych jest Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia lub aktualizacji.*

 Akceptuję Politykę Prywatności Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i Regulamin Sklepu Internetowego. Wyrażam zgodę na skontaktowanie się ze mną przez przedstawiciela Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni poprzez dane kontaktowe pozostawione przeze mnie w formularzu.