Chat with us, powered by LiveChat

 Microjet Steamjet

 Wysyłając formularz reklamacyjny, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu reklamacyjnego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Administratorem danych jest Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia lub aktualizacji.*

 Akceptuję Politykę Prywatności Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i Regulamin Sklepu Internetowego. Wyrażam zgodę na skontaktowanie się ze mną przez przedstawiciela Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni poprzez dane kontaktowe pozostawione przeze mnie w formularzu.