Chat with us, powered by LiveChat

Całkowity czas procesu w minutach

det-logo

W autoklawie MICROJET energia niezbędna do sterylizacji jest dostarczana bezpośrednio do medium. Źródłem energii są mikrofale, co sprawia że nagrzewanie następuje natychmiastowo i równomiernie w całej objętości cieczy. W porównaniu z tradycyjnym autoklawem parowym czas trwania procesu sterylizacji skraca się 5-krotnie, a ekspozycja na wysoką temperaturę jest bardzo krótka (60-90 sekund). Dekompozycja składników pożywki mikrobiologicznej jest ograniczona do minimum.

h

Steam Sterilization and BI Monitoring
Liquid Loads/ Liquid Media (PDF)

Information provided by Russ Nyberg (BS, BSEd. MAM),
Director of Tech Support for Raven Biological Laboratories Inc.

h

Steam Sterilization of Liquid Filled Containers
Garrett Krushefski Scientific & Technical Services Manager

h

Microwave sterilized media supports
better microbial growth than autoclaved media
Vijay Kothari*, Mohini Patadia and Neha Trivedi#
Institute of Science, Nirma University, S-G Highway, Ahmedabad-382481, India