Serwis

Sterylizatory Steamjet ST01 objęte są standardowym 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Szczegółowe informacje można uzyskać od dostawcy.
Warunkiem utrzymania ochrony gwarancyjnej jest przestrzeganie terminów przeglądów serwisowych. Przegląd serwisowy należy przeprowadzać
po wykonaniu każdych 2000 procesów sterylizacyjnych. Urządzenie wyposażone jest w licznik ilości przeprowadzonych procesów. Serwis odbywa się
w siedzibie firmy Enbio, po uprzednim wysłaniu urządzenia. W chwili nadania przesyłki z urządzeniem do serwisu, Klient otrzymuje urządzenie zastępcze.

Koszt przeglądu serwisowego: 490 zł netto
Czas trwania: 2-3 dni robocze