XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej połączony z konferencją naukową odbył się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Łodzi.

Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej zrzesza ponad 500 członków, w większości kadry kierowniczej Centralnych Sterylizatorni Szpitalnych w całej Polsce.

Doroczny zjazd połączony jest zwykle z wykładami oraz warsztatami mającymi na celu poszerzanie wiedzy członków stowarzyszenia na temat najnowszych osiągnięć w zakresie sterylizacji i dekontaminacji materiałów, narzędzi
i urządzeń w medycynie
. Podczas ostatniego zjazdu firma Komender Technologies, wyłączny przedstawiciel firmy Ellab w Polsce poprowadziła cykl warsztatów na temat “Walidacja i zwalnianie parametryczne“, a w szczególności o wykorzystaniu urządzeń firmy Ellab w walidacji i monitoringu procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji.

1   

Podczas warsztatów wykonywano pokaz walidacji sterylizacji, jako model parowego sterylizatora szpitalnego wykorzystując SteamJet firmy Enbio. Umieszczone w nim loggery TrackSense firmy Ellab, z transmisją radiową Sky pozwoliły uczestnikom na obserwowanie w czasie rzeczywistym przebiegu procesu wewnątrz autoklawu i komentowanie na bieżąco stanu komory autoklawu oraz penetracji pary i ciepła do symulowanego produktu. Ogółem w pięciu powtórzeniach warsztatów uczestniczyło ponad 50 specjalistów sterylizacji szpitalnej.

Firmy Enbio i Komender Technologies współpracują od prawie 2 lat. Loggery i oprogramowanie firmy Ellab, dostarczone przez firmę Komender, są rutynowo wykorzystywane do końcowej kwalifikacji sterylizatorów SteamJet w zakładzie produkcyjnym Enbio.
Firma Komender Technologies, wyłączny przedstawiciel firmy Ellab w Polsce corocznie prowadzi cykl szkoleń Ellab Academy Polska poświęcony wykorzystaniu urządzeń firmy Ellab w walidacji, kwalifikacji i monitoringu procesów sterylizacji, pasteryzacji i dezynfekcji w przemysłach spożywczym, farmaceutycznym i w medycynie.

 

2ab