STEAMJET

STEAMJET je kompaktný, trieda B, parný autokláv, ktorý definuje novú kategóriu vo svojej skupine zariadení. Vďaka rýchlosti a jednoduchosti sterilizácie lekárskych a dentálnych nástrojov, je toto zariadenie unikátne na trhu.

MICROJET

Microjet je najrýchlejší autokláv na svete. Osobný, mikrovlnný autokláv využiteľný pre sterilizáciu kvapalných médií. Celková doba spracovania média sa počíta len v minútach. Tepelná energia, potrebná pre sterilizáciu je v autokláve Microjet dodávaná priamo do média . Zdrojom energie sú mikrovlny, takže k ohrevu dochádza okamžite a rovnomerne v celom objeme kvapaliny.