Chat with us, powered by LiveChat

 Enbio S Enbio PRO

 Zákazník zaslaním reklamačného formulára dáva súhlas so spracovaním osobných údajov na účely realizácie reklamačného procesu. Uvedenie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné. Správca údajov je spoločnosť Enbio Group AG so sídlom v meste Baar, Švajčiarsko. Osobné údaje sú chránené v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Z. z. č. 101 z 2002, pol. 926, v znení neskorších predpisov) spôsobom, ktorý znemožňuje, aby mali k nim prístup tretie strany. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj právo žiadať ich odstránenie alebo aktualizovanie.*

 Súhlasím s Politikou ochrany osobných údajov a súkromia spoločnosti Enbio Group AG, sídliacej v meste Baar, Švajčiarsko a s Podmienkami internetového obchodu. Súhlasím, aby ma predstavitelia spoločnosti Enbio Gropu AG sídliacej v obci Baar, Poľsko, kontaktovali využívajúc kontaktné údaje, ktoré som uviedol/-a vo formulári.*