Chat with us, powered by LiveChat

Celkový čas

det-logo

Tepelná energia, potrebná pre sterilizáciu je v autokláve Microjet dodávaná priamo do média. Zdrojom energie sú mikrovlny, takže k ohrevu dochádza okamžite a rovnomerne v celom objeme kvapaliny.
V porovnaní s tradičným parným autoklávovaním, je doba sterilizačního procesu Microjet až päťkrát menšia a samotný proces vystavenia vysokej teplote je veľmi krátky (60-90 sekúnd). Rozklad zložiek výživného mikrobiologického média je znížený na minimum.

h

Steam Sterilization and BI Monitoring
Liquid Loads/ Liquid Media (PDF)

Information provided by Russ Nyberg (BS, BSEd. MAM),
Director of Tech Support for Raven Biological Laboratories Inc.

h

Steam Sterilization of Liquid Filled Containers
Garrett Krushefski Scientific & Technical Services Manager

h

Microwave sterilized media supports
better microbial growth than autoclaved media
Vijay Kothari*, Mohini Patadia and Neha Trivedi#
Institute of Science, Nirma University, S-G Highway, Ahmedabad-382481, India